Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Sverige bidrar till internationell studie om jämställda löner

Publicerad

Den internationella organisationen OECD får medel för att göra en internationell kartläggning av de metoder som används i olika länder för att uppnå jämställda löner. Studien utgör ett viktigt kompletterande underlag till den svenska kommission för jämställda livsinkomster som regeringen tillsatte i mars i år.

Regeringen har beslutat att bidra med cirka 1,2 miljon kronor (115 000 euro) till OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) för genomförande av en internationell studie om olika metoder för att främja jämställda löner.

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att inrätta en kommission för jämställda livsinkomster. Ett av kommissionens uppdrag är att lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja jämställda löner och kommissionen ska bland annat analysera det svenska systemet med lönekartläggningar, den isländska modellen för lönecertifiering samt den brittiska respektive tyska modellen för lönetransparens. OECD:s planerade studie kommer att utgöra ett kompletterande underlag till kommissionen, som därmed ges bättre förutsättningar att kunna analysera de olika modeller som används och lämna förslag på åtgärder som bidrar till att främja jämställda löner.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00