Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD förlänger avrådan till 31 augusti för länder utanför EU, EES och Schengen, samt häver avrådan för ett antal länder inom EU, EES och Schengen från och med den 30 juni

Publicerad

Inom EU, EES och Schengenområdet har det den senaste tiden skett en utveckling som medfört lättnader av restriktioner som tidigare utgjort hinder och risker för svenska resenärer. UD kommer därför att från och med den 30 juni att häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. Detta gäller även Monaco, San Marino och Vatikanstaten.

Anledningen till att avrådan hävs för dessa länder är att de har beslutat att öppna upp för resande från Sverige och övriga EU, vilket innebär att osäkerhetsfaktorer för svenskar minimerats. Beslutet att häva avrådan för dessa länder kommer att gälla från och med den 30 juni 2020 tills vidare.

För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli.

Den stora osäkerheten rörande globalt resande kvarstår. Stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud är fortsatt en verklighet i en stor del av världen. Störningarna i internationell passagerartrafik består.

För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

UD kommer i god tid före dessa datum att återkomma med information om avrådan därefter kommer att förändras, förlängas eller hävas.

Att avrådan nu hävs för vissa europeiska länder innebär inte att situationen är som vanligt igen. Läget är fortsatt osäkert och föränderligt, även i Europa. Det vilar ett stort ansvar på den enskilde. Varje resenär bör noga överväga sin resa, förbereda sig ordentligt, hålla sig välinformerad och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.

På samma sätt som gäller för resande i Sverige bör du inte resa om du har symptom. En resenär bör vidare vara medveten om att lokala restriktioner och regler förekommer i stor utsträckning och att de snabbt kan förändras. Det kan röra sig om temperaturkontroll vid inresa, krav på munskydd samt regler för socialt avstånd på exempelvis restauranger, köpcentra och stränder.

För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina reseföretag och se över sitt försäkringsskydd. Man bör också ladda ner appen UD Resklar, och kontinuerligt uppdatera sig om ambassadens reseinformation på hemsidan Sweden Abroad.

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00