Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag om att följa upp stöd med anledning av coronaviruset

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att följa upp hur de stöd som införts eller förändrats med anledning av coronaviruset förvaltas hos de myndigheter som betalar ut stöden. ESV ska främst följa upp vilka kontrollåtgärder myndigheterna vidtar för att motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar från stöden.

För att minska smittspridningen, avlasta sjukvården och ge ekonomiskt stöd till enskilda och företag har regeringen under våren fattat beslut om ett stort antal åtgärder – bland annat stöd för korttidsarbete, kompensation för karensavdraget och att staten tar kostnaden för företagens sjuklöneansvar.

Eftersom förändringarna genomförts i snabb takt kan myndigheterna som betalar ut stöden behöva arbeta samordnat för att genomföra effektiva och ändamålsenliga kontrollåtgärder. Utöver att följa upp vilka åtgärder myndigheterna vidtar för att motverka överutnyttjande och felaktiga utbetalningar, ska ESV också kunna ge stöd till erfarenhetsutbyte myndigheterna emellan.

ESV ska under arbetets gång löpande informera Regeringskansliet. Senast den 31 oktober 2021 ska myndigheten lämna en redogörelse för uppdraget till regeringen.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.