Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att fortsatt stödja högskolor och universitet

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten ett förnyat uppdrag att stödja universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering.

I uppdraget ingår att Jämställdhetsmyndigheten ska erbjuda stöd i planeringen, kompetenshöjande insatser och främjande av erfarenhetsutbyten mellan lärosäten samt att följa upp resultat och effekter av lärosätenas uppdrag avseende jämställdhetsintegrering.

Det nu beslutade uppdraget påbörjades 2016 och omfattar 33 lärosäten. Uppdraget har hittills uppvisat positiva resultat i form av förändrade arbetssätt, rutiner och metoder för att exempelvis utmana könsbundna studieval, främja karriärvägar och en mer jämställd resursfördelning. Arbetet har även stärkt organiseringen av jämställdhetsarbetet vid universitet och högskolor och bidragit till att de har bättre förutsättningar att nå de jämställdhetspolitiska målen. En majoritet av lärosätena har framfört att det finns ett behov av att uppdraget fortsätter. Regeringen bedömer att uppdraget bör fortsätta för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bli långsiktigt hållbart.

Uppdraget ges i form av en ändring i Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev. För uppdragets genomförande under 2020 får Jämställdhetsmyndigheten 5 miljoner kronor.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00