Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Statens servicecenter om att öppna nya servicekontor

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Statens servicecenter i uppdrag att öppna nya servicekontor i Ulricehamns kommun samt i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Servicekontoret i Ulricehamn ska öppnas senast den 1 juni 2021, och övriga servicekontor ska öppnas senast den 1 november samma år.

I juni 2020 har Statens servicecenter på uppdrag av regeringen även öppnat fyra servicekontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele. Vid de statliga servicekontoren har besökarna möjlighet att få service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt även delar av Arbetsförmedlingen tjänster.

- Dessa nya servicekontor är en viktig pusselbit i den fortsatta utvecklingen av servicekontorsreformen. Tillgången till statlig service behöver bli ännu bättre på fler platser i landet, såväl på landsbygden, i mindre städer som i storstädernas ytterområden, säger civilminister Lena Micko.

Beslutet bygger på förslag från den utredning som leds av Sven-Erik Österberg och som har i uppdrag att utreda hur de statliga servicekontoren kan utvecklas. Förslaget var en del av utredningens delredovisning som lämnades i mars och har varit ute på remiss under våren.

Utredningen har även i uppdrag att analysera om servicekontoren kan erbjuda service från fler statliga myndigheter. Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 november 2020, och i slutredovisningen ska frågan om nya servicekontor i gles- och landsbygdsområden särskilt belysas.

Att bygga ut fler servicekontor är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00