Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret om att följa utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ett förnyat uppdrag till Statskontoret om att följa utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner för åren 2020 - 2022.

- Det är viktigt att statens styrning ger avsedd effekt och att styrningen är så effektiv som möjligt. En bra styrning bidrar till att kommuner och regioner får bättre förutsättningar att nå mål som en stärkt välfärd och lika villkor för alla medborgare – oavsett var i landet man bor, säger civilminister Lena Micko.

2017 fick Statskontoret i uppdrag att översiktligt redovisa och analysera utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner och deras verksamheter. Uppdraget slutredovisades den 28 februari 2020.

- Det är angeläget att kontinuerligt se över statens styrning, och därför har vi på nytt bett Statskontoret att se över detta och ta fram ett samlat kunskapsunderlag om hur styrningen utvecklas över tid. Inom ramen för detta uppdrag vill vi också att Statskontoret redovisar utfallet för de olika riktade bidragen, liksom de styrningsåtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin, säger civilminister Lena Micko.  

Uppdraget ska redovisas årligen och slutredovisas den 31 mars 2023.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00