Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att följa hur rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs. Länsstyrelserna ska även bistå i uppföljningen av hur smittspridningen över landet påverkas av ett ökat resande.

– Syftet med uppdraget är att regeringen ska kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet under sommaren. Det är fortsatt viktigt att följa de rekommendationer och riktlinjer som finns för att skydda våra äldre och andra riskgrupper, säger socialminister Lena Hallengren.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer inom sina respektive geografiska områden.

Uppdraget ska samordnas av länsstyrelsen i Skåne län, och en nationell uppföljning ska redovisas löpande till Socialdepartementet. Uppdraget avslutas den 15 oktober 2020.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.