Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utökade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som ökar möjligheterna att förvandla obetalda böter till fängelse.

Den nuvarande möjligheten att förvandla böter till fängelse om en person som har ekonomisk möjlighet av ”uppenbar tredska” inte betalar sina böter används ytterst sällan. Det visar till exempel statistik från Kronofogdemyndigheten. Vid utgången av 2019 var 76 068 personer restbokförda för bötesskulder Trots detta har det under de senaste tio åren bara förekommit 1–13 ärenden om bötesförvandling per år.

För att obetalda böter ska kunna förvandlas till fängelse i fler fall föreslår regeringen att dagens krav på att det ska vara uppenbart att den bötfällde av tredska inte har betalat sina böter ska tas bort. Böter ska förvandlas till fängelse om de inte har kunnat drivas in och det beror på trots från den bötfällde.

– Personer som har ekonomiska möjligheter att betala sina böter ska också göra det, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslås också att det ålderdomliga ordet tredska ska bytas ut mot trots.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh