Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Ygeman samlar energibranschen för fortsatt arbete mot arbetsplatsolyckor

Publicerad

På onsdag den 3 juni samlar energiminister Anders Ygeman arbetsmarknadens parter samt branschen för fortsatta samtal om hur arbetsplatsolyckorna i energibranschen ska förhindras.

Tid:
Plats: Videolänk

Anställda i energibranschen är särskilt utsatta för olyckor och dödsfall i jobbet. I september 2019 kallade Ygeman energibranschen till ett första möte om hur olika intressenter kan samverka för att arbetsplatsolyckorna ska minska. Arbetsmiljöverket gavs i uppdrag att analysera arbetsplatsolyckornas orsaker. Rapporten är klar och kommer att diskuteras på uppföljningsmötet.

Möte med energibranschen om arbetsplatsolyckor
Tid: Onsdag den 3 juni, kl. 10.30 – 12.00
Plats: Videolänk

Anders Ygeman är tillgänglig för telefonintervju efter mötet, kl 12

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.