Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ytterligare förstärkning av möjligheten till studier vid universitet och högskolor i höst

Publicerad

Antalet sökande till högskolan i höst har ökat kraftigt eftersom utbrottet av det nya coronaviruset har förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Nu fördelar regeringen resurser till universitet och högskolor så att vårbudgetsatsningen på bristyrken kan fördubblas. Tillskottet motsvarar ytterligare 1300 nya permanenta utbildningsplatser. Regeringen fördelar också resurser för en specifik satsning på 1500 utbildningsplatser för vidareutbildning och livslångt lärande, samt en satsning på 30 miljoner kronor på korta kurser för att personer som blivit permitterade ska få möjlighet att vidareutbilda sig.

Antalet sökande till högskolan har ökat kraftigt med en rekordstor ökning av antalet sökande till vårdutbildningar. Regeringen stärker därför upp med utbildning av sjuksköterskor, lärare och tekniker som välfärden och arbetsmarknaden så väl behöver. Fler ska kunna studera vid universitet och högskolor och nu fördelas totalt 112 miljoner kronor under 2020 exklusive studiemedel, motsvarande cirka 1 300 helårsstudenter till nya permanenta utbildningsplatser inför hösten. Tillskottet innebär en fördubbling av regeringens permanenta satsning på utbildningsplatser riktade mot bristyrken jämfört med tidigare satsning i vårändringsbudgeten.

För att lärosätena ska kunna erbjuda kurser för vidareutbildning och omställning fördelas 130 miljoner kronor till lärosätena som en särskild satsning på livslångt lärande och omställning. Medel beräknas motsvara cirka 1 500 helårsstudenter under 2020. Det möjliggör studier för personer som behöver vidareutbilda sig eller som är inne i en omställningsprocess.

– Till hösten, och de kommande åren, förväntas fler söka sig till högskolan för att påbörja en utbildning eller för att omskola sig och utveckla tidigare kompetens. Coronapandemin slår hårt mot arbetsmarknaden, och vi måste göra allt vi kan för att ge möjligheter till utbildning, omskolning och vidareutbildning, och på det sättet komma starkare ur krisen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

För att möta utbildningsbehovet hos yrkesverksamma specialister inom flera fält satsar regeringen också 30 miljoner kronor på korta kurser som nu fördelas till en rad lärosäten. Det ger till exempel personer som blivit permitterade möjlighet att utnyttja permitteringstiden till att vidareutbilda sig.

Dessa nya satsningar tillsammans med tidigare satsningar i vårändringsbudgeten motsvarar sammantaget en möjlighet för över 12 000 personer att kunna studera på olika typer av utbildningar under 2020. Resursmässigt tillförs universitet och högskolor cirka 1 miljard kronor 2020 inklusive studiemedel.

Nedan är fördelningar av nya permanenta utbildningsplatser inom bristyrken, platser inom vidareutbildning och livslångt lärande samt medel till korta kurser.

Lärosäte Bristyrken vårändringsbudget 2020 (helårsstudenter), permanenta Bristyrken extra ändringsbudget 2020 (helårsstudenter), permanenta
Uppsala universitet 77 138
Lunds universitet 68 114
Göteborgs universitet 90 69
Stockholms universitet 80 69
Umeå universitet 54 77
Linköpings universitet 55 0
Karolinska institutet 27 35
Kungl. Tekniska högskolan 173 20
Chalmers tekniska högskola 105 25
Luleå tekniska universitet 34 15
Sveriges lantbruksuniversitet 14 25
Karlstads universitet 44 59
Linnéuniversitetet 46 65
Örebro universitet 34 53
Mittuniversitetet 26 34
Malmö universitet 47 65
Blekinge tekniska högskola 25 9
Gymnastik- och idrottshögskolan 4 15
Högskolan i Borås 32 48
Högskolan Dalarna 22 31
Högskolan i Gävle 36 34
Högskolan i Halmstad 19 43
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 36 43
Högskolan Kristianstad 22 28
Högskolan i Skövde 41 26
Högskolan Väst 17 43
Mälardalens högskola 30 44
Södertörns högskola 22 30
Försvarshögskolan 2 2
Konstfack 3 13
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 3 2
Stockholms konstnärliga högskola 0 2
Ersta Sköndal Bräcke högskola 7 9
Röda Korsets Högskola 6 8
Sophiahemmet Högskola 5 7

 

Lärosäte (kronor) Livslångt lärande (kronor) Livslångt lärande (helårsstudenter)
Uppsala universitet 11 000 000 127
Lunds universitet 11 300 000 130
Göteborgs universitet 11 400 000 132
Stockholms universitet 11 700 000 135
Umeå universitet 7 200 000 83
Linköpings universitet 7 600 000 88
Karolinska institutet 2 800 000 32
Kungl. Tekniska högskolan 5 500 000 63
Luleå tekniska universitet 3 200 000 37
Karlstads universitet 3 800 000 44
Linnéuniversitetet 6 100 000 70
Örebro universitet 4 100 000 47
Mittuniversitetet 3 200 000 37
Malmö universitet 5 300 000 61
Sveriges lantbruksuniversitet 1 700 000 20
Blekinge tekniska högskola 1 200 000 14
Försvarshögskolan 300 000 3
Gymnastik- och idrottshögskolan 300 000 3
Högskolan i Borås 2 600 000 30
Högskolan Dalarna 2 600 000 30
Högskolan i Gävle 2 700 000 31
Högskolan i Halmstad 2 400 000 28
Högskolan Kristianstad 2 500 000 29
Högskolan i Skövde 1 600 000 18
Högskolan Väst 2 300 000 27
Konstfack 300 000 3
Kungl. Konsthögskolan 100 000 1
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 300 000 3
Mälardalens högskola 3 400 000 39
Stockholms konstnärliga högskola 200 000 2
Södertörns högskola 3 000 000 35
Chalmers tekniska högskola 4 000 000 46
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 3 200 000 37
Ersta Sköndal Bräcke högskola 400 000 5
Röda Korsets Högskola 400 000 5
Sophiahemmet Högskola 300 000 3

Antal helårsstudenter kan vara avrundat.

Lärosäte Korta kurser (kronor)
Uppsala universitet 627 730
Lunds universitet 2 513 368
Göteborgs universitet 670 090
Stockholms universitet 223 363
Umeå universitet 627 730
Linköpings universitet 223 363
Kungl. Tekniska högskolan 2 670 180
Luleå tekniska universitet 717 217
Karlstads universitet 1 451 861
Linnéuniversitetet 1 428 202
Örebro universitet 3 177 882
Mittuniversitetet 1 595 638
Blekinge tekniska högskola 1 428 201
Högskolan i Borås 483 953
Högskolan i Gävle 717 217
Högskolan i Halmstad 1 723 245
Högskolan Kristianstad 627 730
Högskolan i Skövde 967 907
Högskolan Väst 1 227 929
Mälardalens högskola 3 028 973
Chalmers tekniska högskola 2 900 314
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 967 907

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.