Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändringar i det till­fälliga inreseförbudet till Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringen innebär att den som är bosatt i Serbien eller Montenegro inte längre ska undantas från inreseförbudet. Beslutet ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekommendationer av kom­missionen. Det senaste beslutet om förlängning innebär att inrese­förbudet nu gäller till och med den 31 augusti 2020.

Regeringen har under tiden sedan den 19 mars i omgångar beslutat att justera inrese­restrik­tionerna. Den 4 juli utökades kretsen av personer som kan resa in bl.a. genom att personer som är bosatta i vissa angivna länder utanför EU undantogs från inrese­förbudet.

Dagens beslut innebär att den som är bosatt i Serbien eller Montenegro inte längre ska undan­tas från inrese­förbudet på den grunden att denne är bosatt i något av länderna. Övriga undan­tag från inrese­förbudet kan även fort­sätt­nings­vis vara tillämpliga på den som är bosatt i Serbien eller Monte­negro.

Coronaviruset är en internationell ange­lägen­het som kräver gränsöverskridande sam­arbete och koordi­nerade åtgärder. Dagens beslut ligger i linje med minister­rådets upp­daterade rekom­mendation till EU:s medlems­stater.

Ändringarna träder i kraft den 19 juli 2020.

För mer information om hur förordningen om till­fälligt inrese­förbud till Sverige ska tolkas och vilka undan­tag som finns, vänligen kontakta Polis­myndig­heten eller besök deras webb­plats för mer information. Se länkar här intill.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.