Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Coronakommissionens ledamöter utsedda

Publicerad

Den 30 juni tillsatte regeringen en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Mats Melin har sedan tidigare utsetts till kommissionens ordförande. Nu har kommissionens övriga ledamöter utsetts.

En kommitté i form av en kommission har fått i uppdrag att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. Kommissionen ska också göra en internationell jämförelse med relevanta länder av de olika åtgärder som vidtagits och åtgärdernas effekter.

– Samhället ska stärkas och lära av krisen. Coronakommissionens ledamöter har hög integritet, djup kunskap och mångårig erfarenhet. Deras arbete kommer att ge oss viktiga slutsatser, säger socialminister Lena Hallengren.

Följande personer har utsetts till ledamöter i kommissionen:

 • Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.
 • Ann Enander – professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.
 • Vesna Jovic – socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner.
 • Camilla Lif – präst och tf. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.
 • Torsten Persson – professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
 • Göran Stiernstedt – docent.
 • Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022. Två delredovisningar ska lämnas, en den 30 november 2020 och en den 31 oktober 2021. Den första delredovisningen ska avse smittspridning inom vård och omsorg om äldre.

För frågor till kommissionen, kontakta Mats Melin. Mejl till kommissionen besvaras när kommissionens sekretariat är inrättat.

Presskontakt

Mats Melin
Ordförande, Coronakommissionen
e-post till Mats Melin
Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Begränsa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter