Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss som innebär att den som inte deltar i vård eller behandling i fängelset ska kunna få sin villkorliga frigivning uppskjuten, och alltså få sitta längre tid i fängelse än i dag.

– Det är dags att strama upp regelverket kring villkorlig frigivning och ställa högre krav på den som sitter i fängelse att sköta sig och visa motivation till att förändra ett skadligt beteende, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Lagrådsremiss: En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

Syftet med de nya reglerna är att skapa ett kraftigt incitament för den som ska avtjäna ett fängelse­straff att delta i sådan verk­samhet och behand­ling som behövs för att den dömde inte ska återfalla i brott. Förutom en skyldighet att genomgå vård och behand­ling sänks också kraven för att skjuta upp vill­korlig frigiv­ning på grund av annan misskötsamhet i fängelset. Det kan till exempel handla om att man bryter mot ordnings­reglerna i fängelset eller beter sig aggressivt mot personal eller andra intagna.  

De nya reglerna ska börja gälla den 1 maj 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa