Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Enklare att söka körkortslån via CSN

Publicerad

Att ansöka om körkortslån upplevs av många som komplicerat. Regeringen ger därför Centrala studiestödsnämnden (CSN), som ansvarar för lånet, i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att förenkla och effektivisera hanteringen av körkortslån.

- Det behöver bli enklare att söka körkortslån. Körkort kan vara nyckeln till jobb, och därför måste ansökningsförfarandet var smidigt och effektivt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

För att öka andelen behöriga till bristyrken införde regeringen i september 2018 möjligheten för arbetssökande att via CSN ta lån till körkortsutbildning för att lättare kunna få ett jobb. Körkortslånet riktar sig till arbetslösa mellan 18-47 år som uppfyller vissa villkor.

Det har gjorts en uppföljning av körkortslånet som tyder på att ansökningsförfarandet upplevs som onödigt komplicerat och reglerna restriktiva. Därför ger nu regeringen CSN i uppdrag att se över hur hanteringen av körkortslånet kan förenklas och effektiviseras.

Uppdraget innebär att CSN ska ge förslag på relevanta förändringar i förordningen om körkortslån. I genomförandet av uppdraget bör CSN exempelvis överväga möjligheter till förändringar som möjliggör att personer som beviljats lån, men inte kunnat utnyttja lånet, tillåts söka på nytt.

CSN ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 december 2020.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.