Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ersättning för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet ska stödja yrkesfisket

Publicerad

Regeringen har nu beslutat om den förordning som ska möjliggöra ersättning vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, ett så kallat stillaliggandestöd, till yrkesfiskare som drabbas särskilt av covid-19-utbrottet.

Coronapandemin har lett till att efterfrågan på vissa fiskarter har minskat markant, både i Sverige och från exportmarknaderna. Detta beror på att försäljningen sker framför allt till restauranger, hotell och konferensanläggningar samtidigt som aktiviteten i dessa branscher har varit mycket lägre än normalt. Med stora prisfall som följd drabbas delar av yrkesfisket hårt av utvecklingen under pandemin.

Stillaliggandestödet innebär att de fiskare som uppfyller villkoren för stödet kan välja att tillfälligt upphöra med sin fiskeverksamhet. Stödet syftar till att täcka fasta kostnader samt en arbetskraftskostnad under stödperioden och lämnas med ett schablonbelopp. Stödperioden delas upp i fyra olika perioder från 16 juni till 15 september 2020.

– Regeringen har nu fattat alla beslut som krävs för att stillaliggandestöd ska kunna lämnas. Det gäller både beslut om förordningen med bestämmelserna om stödet och om förslag till ändring av havs- och fiskeriprogrammet. Dessa beslut skapar de legala och finansiella ramarna för stödet och nu återstår enbart att Europeiska kommissionen godkänner vårt förslag till programändring, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Jordbruksverket är den myndigheten som handlägger stöd inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet och som även ansvarar för handläggningen av stillaliggandestödet. På Jordbruksverkets webbsida finns detaljerad information om stödet och dess villkor, men också annan information som exempelvis hur man räknar fram stödbeloppet och när man kan skicka in en ansökan.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.