Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Fler obehöriga lärare och förskollärare ska nå behörighetsgivande examen genom VAL

Publicerad

Kunskapsresultaten i skolan behöver fortsatt stärkas och då behövs fler behöriga lärare och förskollärare. Allt färre antas dock till satsningen Vidareutbildning av lärare (VAL) trots att det finns många kvalificerande sökande – och det beror på detaljerade och byråkratiska bestämmelser. Nu beslutar regeringen om förändringar i regelverket så att fler obehöriga lärare och de som har medverkat i undervisningen i förskolan och förskoleklassen ska kunna nå en behörighetsgivande examen via VAL.

Matilda Erkrans på regeringens sommarfika.
Matilda Erkrans på regeringens sommarfika. Foto: Linnea Jungert/Regeringskansliet

– Nu öppnar vi VAL för nya grupper och gör det möjligt för fler att studera den kortare utbildningsvägen inom VAL för att fler ska kunna bli behöriga lärare och förskollärare. VAL är en viktig insats för att utbilda fler lärare och förskollärare, och det är något som står högt på regeringens dagordning, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

VAL är en särskild satsning på vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och förskollärare som saknar en behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen. Nu blir det möjligt även för andra som har medverkat i undervisningen i förskolan eller förskoleklassen att studera inom VAL. Utbildningen, som leder till förskollärarexamen, utökas till att kunna omfatta upp till 120 högskolepoäng.

Inom VAL finns också en kortare utbildningsväg om 30 högskolepoäng för obehöriga lärare och förskollärare som har varit yrkesverksamma under minst åtta år och som har de ämneskunskaper som krävs. Nu görs förändringar i regelverket som innebär att detaljerade datumkrav på när dessa åtta år ska ha ägt rum tas bort.

Ändringarna träder i kraft den 1 september 2020.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.