Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny lag ska göra frivårdskontor till tryggare och säkrare platser

Publicerad

För att begränsa risken för brott som innebär allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfatt­an­de förstörelse av egendom ska Kriminalvården få genomföra säkerhetskontroll på frivårdskontor. Syftet med en säkerhetskontroll är att upp­täcka vapen och andra farliga föremål. Det framgår av ett förslag till en ny lag om säkerhetskontroll på frivårdskontor som nu går ut på remiss.

Vid frivårdskontoren bedrivs kriminalvård ute i samhället. En hög nivå av ordning och säkerhet på frivårdskontor är viktig för att besökare ska vara säkra och trygga och för att säkerställa en bra arbetsmiljö för dem som arbetar där.

Säkerhetskontroll på frivårdskontor ska i första hand utföras av Kriminalvårdens egen personal men den ska även kunna utföras av poliser och ordningsvakter. Kontrollen ska få bestå av kroppsvisitation och undersök­ning av väskor och andra föremål, i första hand med en metalldetektor eller en annan liknande anordning. Lagen reglerar också bl.a. vad som händer när farliga föremål upptäcks.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-266 31 05
e-post till Adriana Haxhimustafa