Pressmeddelande från Miljödepartementet

Nya lösningar för verksamheters avfall ska bidra till en cirkulär ekonomi

Publicerad

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på lösningar som ökar möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall.

Som huvudregel ansvarar varje kommun för att ta hand om det kommunala avfallet (idag s.k. hushållsavfall) inom kommunen. Många företag vill få större möjligheter att ta hand om sitt avfall.

Lösningarna som utredningen ska föreslå ska skapa möjligheter att utveckla nya modeller och metoder för en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival. Frival innebär att verksamheterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än genom att lämna det till kommunen. Konsekvenserna av de förslag som lämnas ska utredas och analyseras.

Regeringen har utsett Ethel Forsberg till särskild utredare. Hon kommer senast från tjänsten som generaldirektör för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Ethel Forsberg har även haft uppdrag som generaldirektör för Kemikalieinspektionen, inom förvaltning i kommun, som konsult och som särskild utredare i statliga offentliga utredningar.

Utredningens kommittédirektiv bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2021.

Presskontakt

Hugo Qvinth
tf pressekreterare hos miljöminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-1575827
e-post till Hugo Qvinth