Plan inför nya utbrott av covid-19

Publicerad

Antalet personer som blir allvarligt sjuka i covid-19 har minskat den senaste tiden men enligt Folkhälsomyndigheten finns det en risk för att nya lokala och regionala utbrott blossar upp i Sverige. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna får därför i uppdrag av regeringen att ta fram en plan inför nya utbrott av covid-19.

–  Antalet som blir allvarligt sjuka i covid-19 fortsätter att minska vilket är glädjande. Samtidigt måste vi förbereda oss för att smittspridningen kan blossa upp igen. Då är det viktigt att vi har en så god krisberedskap som möjligt för att minimera effekterna, säger socialminister Lena Hallengren.

–  Uthålligheten hos oss alla är en annan kritisk faktor. Därför kommer det att krävas ytterligare samordnade informationsinsatser under hösten, som regeringen gärna ser att MSB förbereder inför, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram olika scenarier, både nationella och regionala, för hur smittspridningen kan komma att utvecklas i Sverige under det närmaste året, med fokus på hösten 2020. För de olika scenarierna ska bland annat centrala antaganden, antal smittade och antal dödsfall redovisas. Folkhälsomyndigheten ska senast den 20 juli 2020 informera Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna om de scenarier som myndigheten tagit fram.

–  För att hantera eventuella nya utbrott av covid-19 är det viktigt att ha med oss länsstyrelsernas regionala perspektiv. De är regeringens förlängda arm i kriser i landet och har också kunskap om de specifika utmaningar och förutsättningar som råder i respektive län, säger civilminister Lena Micko

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tar fram ska sedan

 • Folkhälsomyndigheten bedöma vilka insatser som bör genomföras inom myndighetens ansvarsområde för att tidigt upptäcka nya utbrott, minska smittspridningen och minimera antalet sjukdoms- och dödsfall,
 • Läkemedelsverket ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av sådana utbrott,
 • Socialstyrelsen bedöma vilka insatser, både nationella och regionala, som kan bli aktuella inom myndighetens ansvarsområde för att stärka hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens förmåga att effektivt hantera nya utbrott,
 • MSB bedöma vilka insatser som kan bli aktuella inom myndighetens ansvarsområde samt ta fram en plan hur dessa insatser ska genomföras (för MSB:s del handlar det främst om att hålla i och driva på samordningen mellan ansvariga aktörer för samhällsviktig verksamhet, ansvara för samordningen vad gäller kriskommunikation bland annat genom riktade informationsinsatser samt att kunna stödja med transport- och logistikfrågor vad gäller skyddsmateriel),
 • länsstyrelserna ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella (till exempel vägledning, tillsyn och begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar), samt ta fram en plan för hur dessa skulle kunna genomföras. Länsstyrelsen i Hallands län samordnar uppdraget.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, MSB och länsstyrelserna ska slutredovisa uppdraget senast den 1 september 2020.

Presskontakt

Jasmina Sofic
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
T.f. pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0939056
e-post till Per Strängberg

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Begränsa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.