Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ökat stöd till Sudan

Publicerad

Regeringen beslutade den 9 juli att bevilja Sidas framställan om att överföra medel från myndighetens givarbalanskonton hos Världsbanken till den Multi-Donor Trust Fund för Sudan som finns inom Världsbanken.

Covid-19-pandemin slår hårt mot flera av världens fattigaste länder, vilket innebär att resursmobilisering för att stötta dem är väldigt viktig. Sudan befann sig redan innan covid-19-pandemin i djup ekonomisk och humanitär kris, och i ett bräckligt skede av landets reformprocess. Sverige har ett brett engagemang för den demokratiska övergången i Sudan. I december 2019 ökade regeringen stödet till den bilaterala utvecklingsstrategin för landet med 400 miljoner kronor. Men de akuta finansieringsbehoven för Sudan är fortsatt stora. I samband med den internationella partnerskapskonferensen för Sudan den 25 juni bekräftade det internationella samfundet sitt politiska och ekonomiska stöd till landet.

Dagens regeringsbeslut innebär att Sverige skjuter till ytterligare medel till Sudans reformagenda och fattigdomsbekämpning, säger biståndsminister Peter Eriksson.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.