Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen vill främja demokrati och mänskliga rättigheter i ny strategi för västra Balkan och Turkiet

Publicerad

Inskränkningar av demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstaten blir vanligare i världen. Därför har regeringen idag beslutat att fokusera särskilt på dessa problem när en ny strategi för Sveriges reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet ska tas fram.

Under senare år har inskränkningar av det demokratiska utrymmet blivit allt vanligare i världen och den negativa utvecklingen omfattar även vissa av länderna på västra Balkan och Turkiet. Det är inte bara negativt för de drabbade länderna, utan också för EU och för Sverige.

- Utvecklingen i delar av västra Balkan och i Turkiet är oroande. Att genom det svenska biståndet och vårt politiska samarbete i regionen bidra till att bryta den trenden är därför en viktig prioritering, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige är en av de största givarna i regionen och det svenska stödet kompletterar EU:s arbete i regionen på områden där Sverige har särskild kompetens. Flera svenska myndigheter deltar i reformsamarbetet och bidrar till att bygga breda och långsiktiga relationer mellan Sverige och regionens länder.

Det ligger i Sveriges intresse att fortsätta att samarbeta med dessa länder för att bidra till en mer demokratisk utveckling där rättsstatens principer och mänskliga rättigheter står i fokus.

- Ett starkt EU är beroende av att demokratin utvecklas i hela Europa. Därför ser jag allvarligt på att demokratin rullas tillbaka i delar av västra Balkan och i Turkiet. En positiv demokratisk utveckling på Balkan och i Turkiet är inte bara viktig för ländernas medborgare, utan också för EU:s säkerhet, säger Peter Eriksson.

Därför ger regeringen nu Sida, Svenska Institutet (SI), Folke Bernadotteakademin (FBA) och generalkonsulatet i Istanbul i uppdrag att föreslå vad som kan uppnås under en ny strategiperiod 2021-2027 inom områdena mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, jämställdhet, miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser, inkluderande ekonomisk utveckling samt fredliga och inkluderande samhällen.

Genomförarna ska inkomma med underlag för ny strategi till Regeringskansliet senast den 20 november 2020.

Presskontakt

Björn Lindgren
tf pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.