Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen vill se mer kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi.

Frågan om omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer har de senaste åren uppmärksammats av bland annat aktörer i civila samhället. Omvändelseterapi anses ofta inkludera påtryckningar och tvång för att en person inte längre ska identifiera sig som hbtq-person eller inte ge uttryck för den delen av sin identitet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får nu i uppdrag att kartlägga fenomenet och sammanställa den kunskap som finns om hur omvändelseterapi tar sig uttryck i Sverige.

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet omvändelseterapi och det är därför något som behöver uppmärksammas inom ramen för uppdraget. På grund av kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck ska myndigheten beakta den kunskap som finns bland aktörer som arbetar med dessa frågor.

MUCF ska redovisa uppdraget senast den 1 mars 2022. Under 2020 får myndigheten 250 000 kronor för att genomföra uppdraget. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 500 000 kronor. 

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.