Pressmeddelande från Finansdepartementet

Spelmarknadsutredningen förlängs

Publicerad

Regeringen beslutade i dag om att ge förlängd utredningstid till Spelmarknadsutredningen. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 december 2020. Den del av uppdraget som avser finansieringsmodeller för hästnäringen ska dock redovisas senast den 31 oktober 2020.

Regeringen beslutade den 7 juni 2018 om att ge en särskild utredare i uppdrag att bland annat utreda några centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden som inte slutbehandlades i propositionen En omreglerad spelmarknad. Enligt kommittédirektiven skulle uppdraget redovisas senast den 31 oktober 2020. Uppdraget utvidgades den 25 april 2019, då utredningen fick i uppdrag att lämna förslag till ytterligare begränsningar av marknadsföringen av spel.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 03 71
e-post till Viktor Nyberg