Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stärkt säkerhet och demokrati i Europa i fokus för Sveriges ordförandeskap i OSSE

Publicerad

Idag presenterades Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) nästa år. Sveriges ordförandeskap kommer att präglas av arbetet för att stärka säkerheten och demokratin i Europa och vårt närområde, med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

– OSSE är avgörande för Sveriges och Europas säkerhet. Det är i OSSE som den europeiska säkerhetsordningen försvaras, säger utrikesminister Ann Linde och fortsätter:

– Territoriell integritet och gränsers okränkbarhet, förbudet mot våldsanvändning samt staters rätt att självständigt göra utrikes- och säkerhetspolitiska vägval utan andra länders påverkan utgör hörnstenarna i denna ordning.

Sveriges första prioritet för det svenska ordförandeskapet kommer att vara att stärka säkerheten och demokratin i Europa och vårt närområde, här är just den europeiska säkerhetsordningen helt grundläggande. Sverige ska även värna OSSE:s breda säkerhetsbegrepp, som länkar samman kopplingen mellan säkerhet och mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

– Det handlar om förståelsen om att trygga och rättssäkra stater också är säkra att ha som grannar. Inom det breda säkerhetsbegreppet ska vi särskilt värna och verka för ett ökat genomslag för OSSE:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati, säger Ann Linde.

Såväl regeringens demokratisatsning som den feministiska utrikespolitiken kommer här att spela viktiga roller. Demokratisatsningen, med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, liksom jämställdhet, kommer att ges stort utrymme i detta arbete.

Sverige kommer att ta över ordförandeskapet i OSSE då de säkerhetspolitiska utmaningarna i Europa är större än på många decennier. Och även om OSSE som organisation har många utmaningar, inbegriper OSSE många av svaren på hur Europa kan bli säkrare.

– Som ordförande kommer vi att ha en nyckelroll i detta arbete; vi kommer att leda OSSE och sätta dagordningen. Vi kommer att lägga vår kraft på frågor som vi ser som allra viktigast för att upprätthålla och stärka säkerheten och demokratin i Europa och vårt närområde, säger Ann Linde.

Presentationen av Sveriges prioriteringar skedde inför OSSE:s permanenta råd av kabinettssekreterare Robert Rydberg i Wien där organisationens 57 deltagande stater möts för dialog och för att söka gemensamma lösningar. Sverige tar över ordförandeskapet i OSSE den 1 januari 2021.  

Presskontakt

Klara Watmani
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00