Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Tillfälliga undantag för att trygga rätten till sjukpenning med anledning av covid-19

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt undantag för sjukskrivna från att prövas mot normalt förekommande arbeten efter rehabiliteringskedjans dag 180 och dag 365. Undantaget avser fall när den försäkrades återgång i sitt vanliga arbete, eller annat arbete hos arbetsgivaren, förskjutits på grund av att vård eller rehabilitering har försenats till följd av effekter av sjukdomen covid-19.

Med dagens regelverk kan den som har haft sjukpenning i 180 dagar och får sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av störningar i vården, som orsakats av covid-19, förlora rätten till sjukpenning för att en tidsgräns i rehabiliteringskedjan passeras där arbetsförmågan ska bedömas mot en bredare arbetsmarknad. Det betyder att de i väntan på operation eller liknande för att kunna återgå i arbete hos sin vanliga arbetsgivare i stället riskerar att förlora sin sjukpenning och förväntas ställa om till ett annat arbete.

Regeringens beslut innebär att fler sjukskrivna får behålla sin sjukpenning och ges bättre förutsättningar att återgå i sitt vanliga förvärvsarbete. Det kan bidra till att minska arbetsgivarnas nyrekryteringsbehov och kostnader som hänger samman med detta.

Undantaget gäller från och med den 2 april till och med den 31 december 2020.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter