Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusets utbrott

Publicerad

Regeringen har i dag gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att bedöma och analysera vilka samhällsekonomiska konsekvenser som det nya coronaviruset medför.

Covid-19 pandemin har drabbat den ekonomiska utvecklingen hårt, både i Sverige och i omvärlden. Regeringen bedömer att det är angeläget att fördjupa kunskapen om vilka ekonomiska konsekvenser som smittspridningen och restriktionerna för att bromsa smittspridningen medför. Konjunkturinstitutet får därför i uppdrag att göra en bedömning av vilka makroekonomiska och offentligfinansiella konsekvenser virusutbrottet har för svensk ekonomi under 2020 och 2021.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020. Den första delen i uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2020.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström