Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Uppdrag till Kommerskollegium att analysera handelshinder på EU:s inre marknad

Publicerad

Under den pågående coronapandemin har vissa medlemsstater inom EU infört nationella exportrestriktioner av personlig skyddsutrustning och andra produkter. Kommerskollegium får nu i uppdrag att analysera eventuella brister i EU som har aktualiserats under krisen.

Nationella hinder och exportrestriktioner under coronapandemin har resulterat i störningar av den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Detta har lett till en omedelbar brist på vissa produkter i andra medlemsstater samt påverkat företagens leveranskedjor negativt.

Restriktionerna har även fått konsekvenser för den fria rörligheten för tjänster där begränsningar för personrörligheten inneburit att tjänster inte kunnat levereras. Särskilt påtagligt har detta varit vid gränsområden.

Kommerskollegium ska analysera eventuella brister i EU:s regelverk och, om möjligt, ge förslag som kan bidra till en förbättrad funktion av den inre marknaden även i krissituationer.

Uppdraget i sin helhet slutredovisas senast den 1 oktober 2020.

Presskontakt

Vidar Lindgren
Pressekreterare åt Anna Hallberg
Mobil 073 840 33 12
e-post till Vidar Lindgren