Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en ändring i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringen innebär att den som är bosatt i Marocko inte längre ska undantas från inreseförbudet. Beslutet ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater.

Det tillfälliga inreseförbudet började gälla den 19 mars och gällde inledningsvis i 30 dagar. Därefter har det förlängts efter rekommendationer av kommissionen. Det senaste beslutet om förlängning innebär att inreseförbudet nu gäller till och med den 31 augusti 2020.

Regeringen har under tiden sedan den 19 mars i omgångar beslutat att justera inreserestriktionerna. Den 4 juli utökades kretsen av personer som kan resa in bland annat genom att personer som är bosatta i vissa angivna länder utanför EU undantogs från inreseförbudet.

Dagens beslut innebär att den som är bosatt i Marocko inte längre ska undantas från inreseförbudet på den grunden att denne är bosatt där. Övriga undantag från inreseförbudet kan även fortsättningsvis vara tillämpliga på den som är bosatt i Marocko.

Coronaviruset är en internationell angelägenhet som kräver gränsöverskridande samarbete och koordinerade åtgärder. Dagens beslut ligger i linje med ministerrådets uppdaterade rekommendation till EU:s medlemsstater.

Ändringen träder i kraft den 15 augusti 2020.

För mer information om hur förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige ska tolkas och vilka undantag som finns, vänligen kontakta Polismyndigheten eller besök deras webbplats för mer information. Se länkar här intill.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.