Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg tar initiativ till diskussion för stärkt nordiskt samarbete i gränshinderfrågor

Publicerad

För ett år sedan antog de nordiska statsministrarna en vision för det nordiska samarbetet - att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Under våren har det nordiska samarbetet ställts inför nya utmaningar. Gränsrestriktioner som införts har fått konsekvenser för gränshandel, besöksnäring och de vardagliga kontakterna över gränserna. Krisen visar med stor tydlighet hur viktigt ett fortsatt gott och nära nordiskt samarbete är.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Anna Hallberg, har därför tagit initiativ till en diskussion om att tydliggöra ansvaret för hur man i Norden kan samverka mer effektivt i gränshinderfrågor. Diskussioner om detta kommer att ske vid nästkommande nordiska samarbetsministermöte den 10 september.

- Utmaningarna under coronakrisen får inte förändra vårt långsiktiga mål om att bli världens mest hållbara och integrerade region. Vi ska dra lärdom av de utmaningar vi ställts inför och se hur vårt samarbete kan stärkas ytterligare i vissa avseenden. För mig är det till exempel viktigt att vi för en dialog i god tid innan beslut fattas som påverkar medborgares rörlighet över gränserna. Bättre samverkan och informationsutbyte i gränshinderfrågor skulle stärka det nordiska samarbetet ytterligare, säger Anna Hallberg.

Presskontakt

Mikael Lindström
tf pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0785260
e-post till Mikael Lindström