Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Coronakrisstöd på 500 miljoner till nyhetsmedierna klart för genomförande

Publicerad

Coronavirusets spridning har fått betydande konsekvenser för medierna, som har drabbats av minskade annonsintäkter trots allmänhetens större efterfrågan på kvalitetsjournalistik. I en extra ändringsbudget som presenterades i maj föreslog regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, ytterligare en halv miljard kronor i stöd till allmänna nyhetsmedier under 2020. Efter att EU-kommissionen i juli godkänt det nya stödet beslutade regeringen idag om den slutgiltiga utformningen av stödet.

För att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling införs ett redaktionsstöd i mediestödet. Redaktionsstödet ska ges till nyhetsmedier med behov av ekonomiskt stöd och ska användas för den redaktionella verksamheten. Stödet är ett brett stöd och omfattar bland annat dagspress, gratistidningar, webbaserade medier och nyhetsverksamhet i radio- och tv-kanaler.

Stödet införs genom ändringar i mediestödsförordningen och träder i kraft 13 augusti.

Presskontakt

Björn Lindgren
tf pressekreterare hos kultur- och demokratiminister, samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0568178
e-post till Björn Lindgren

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.