Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft

Publicerad

Idag träder frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam i kraft. EU-kommissionen betecknar avtalet som det mest ambitiösa avtalet hittills med ett land på Vietnams utvecklingsnivå.

Avtalet kommer att möjliggöra ökad handel, jobbskapande och tillväxt i både EU och Vietnam, genom att 99% av alla varutullar gradvis slopas, handelshinder minskas och regler förenklas. Dessutom innehåller avtalet bindande åtaganden om bland annat miljö/klimat och arbetsrätt. Avtalet har också en länk till EU:s övergripande partnerskaps- och samarbetsavtal med Vietnam där åtaganden om mänskliga rättigheter återfinns.

– Frihandelsavtalet är betydelsefullt för svensk industri och därmed för jobb och tillväxt i hela landet. Avtalet innehåller dessutom åtaganden om stärkta rättigheter för arbetstagare genom ratificering av ILOs kärnkonventioner och åtagande om att effektivt implementera Parisavtalet. Detta tillsammans med svenska hållbara lösningar stödjer övergången till en grönare och mer hållbar ekonomi i en av Asiens snabbast växande tillväxtmarknader, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Presskontakt

Andreas Enbuske
tf pressekreterare hos utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00