Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kartläggning av landsbygdens primärvård

Publicerad · Uppdaterad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att kartlägga hur tillgänglighet och kvalitet i primärvården på landsbygden ser ut i dag. Myndigheten ska även analysera hur primärvården kan utvecklas, för att främja en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

– Med en ökad kunskap om de varierande förutsättningarna på landsbygden kan vi på sikt förbättra för invånare och patienter. En stark primärvård är viktig för en jämlik hälsa i befolkningen och därför behöver vi kunna lita på den i hela Sverige, säger socialminister Lena Hallengren.

Inom ramen för uppdraget ska myndigheten särskilt analy­sera vilka förutsätt­ningar som finns i dag för att uppnå en ändamålsenlig kom­petens­försörjning och digitalisering, samt redovisa kostnadseffektiva åtgärder som ansvariga huvudmän och arbetsgivare vid behov kan överväga för att stimulera en utveckling av primärvården på landsbygden.

I upp­draget ingår att föreslå hur den nationella, regionala och lokala nivån på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan främja tillgängligheten. Myndigheten ska även redovisa goda exempel på utveckling och effektiva lösningar inom Sverige, samt kartlägga hur andra länder stimulerar utveck­lingen av primär­vården i landsbygd.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa uppdraget senast den 2 november 2021.

Uppdraget är en del av regeringens primärvårdsreform som även är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot