Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Marknadskontrollsutredningen överlämnades till utrikeshandelsminister Anna Hallberg

Publicerad

Idag överlämnades betänkandet av marknadskontrollutredningen till utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Marknadskontroll ska säkerställa konsumenters och användares trygghet genom att produkter uppfyller gällande krav oavsett var de är tillverkade.

Justitierådet och särskilde utredaren Helena Rosén Andersson lämnar över utredningen till utrikeshandelsminister Anna Hallberg
Justitierådet och särskilde utredaren Helena Rosén Andersson lämnar över utredningen till utrikeshandelsminister Anna Hallberg Sara Brynedal

Marknadskontrollmyndigheterna vidtar åtgärder mot företag som säljer produkter som kan vara direkt farliga för miljön eller människors hälsa, till exempel elektriska produkter med brandrisk eller leksaker med farliga kemikalier.

- Med en effektiv kontroll och tillsyn av produkter kan vi skydda konsumenter och användare från farliga eller felaktiga varor, samtidigt som vi motverkar osund konkurrens. Ett gemensamt regelverk kan bidra till en stärkt inre marknad i EU, med ökad förutsägbarhet och effektivitet i tillsyn och kontroll, säger Anna Hallberg.

Bland annat konstateras i betänkandet att ett mer centraliserat system för marknadskontroll bör eftersträvas och Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) föreslås bli centralt samordningskontor. Vidare föreslås en ny sektorsövergripande lag med befogenheter och sanktionsmöjligheter för marknadskontrollmyndigheterna.

EU:s förordning om marknadskontroll blir tillämplig den 16 juli 2021. Utrikesdepartementet kommer nu att att remittera betänkandet för att få in synpunkter från berörda intressenter.

Presskontakt

Vidar Jakobínuson Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar Jakobínuson Lindgren