Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nya lagar inom Justitiedepartementets områden den 1 augusti 2020

Publicerad

Regeringen har föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Förslagen har behandlats i riksdagen och trädde i kraft den 1 augusti 2020. Ett urval av dem presenteras här.

Kravet på tillstånd för kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek tas bort

Kravet på tillstånd till kamerabevakning tas bort för bevakning i färdmedel som används i kollektivtrafik och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik. Kravet på tillstånd tas även bort för bevakning av vissa platser vid spårområden och av flygplatser. Undantagen gäller om bevakningen sker i brotts­bekämpande syfte, i syfte att förhindra olyckor eller i ordningshållande syfte. Slutligen tas kravet på tillstånd till kamerabevakning bort för bevakning i butikslokaler där det bedrivs apoteksverksamhet. Undantaget gäller om bevakningen sker i brottsbekämpande syfte.

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism

Ändringarna innebär att Polismyndigheten får förenklade och utökade möjligheter att lämna ut uppgifter till den kommunala socialtjänsten i syfte att förebygga terroristbrottslighet. De innebär också att myndigheter inom socialtjänsten får utökade möjligheter att dela med sig av uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Genom ändringarna kan utläm­nande i större utsträckning ske vid misstankar om att terrorist­brottslighet har begåtts, men också när det krävs för att förebygga sådan brottslighet. Ändringarna möjliggör ett effektivt men ändå rättssäkert informationsutbyte. Syftet med ändringarna är att stärka arbetet med att bekämpa terrorism.

Presskontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Per Strängberg
Tf pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0939056
e-post till Per Strängberg