Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

1,5 miljarder till förlossningsvården och kvinnors hälsa

Publicerad

Regeringen satsar på ökad tillgänglighet och kvalitet i vården till kvinnor och i förlossningsvården. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medlen till förlossningsvården och kvinnors hälsa ska öka med 500 miljoner kronor för 2021 och beräknar att avsätta 500 miljoner kronor 2022. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens satsning uppgår till totalt 1,5 miljarder kronor för att förstärka förlossningsvården, kvinnors hälsa och neonatalvården under 2021. Satsningen ska bidra till ökad tillgänglighet och kvalitet i hela landet. Det är ett viktigt arbete för att stärka jämställdheten mellan kvinnor och män och för att uppnå en jämlik hälsa bland befolkningen.

Satsningen är en del av en förstärkning under 2021–2022 och insatserna omfattar bland annat nationella riktlinjer för en sammanhållen vård inom förlossningsvården. Riktlinjerna syftar till att främja kontinuiteten för kvinnan under graviditet, förlossning och eftervård. En sammanhållen vårdkedja med kontinuitet hela vägen ökar tryggheten för den födande kvinnan. Det ger också ökade möjligheter till en kvalitativ eftervård där det blir enklare att fånga upp de mammor som lider av fysiska eller psykiska problem efter en förlossning. En sammanhållen vårdkedja inom förlossningsvården har redan testats framgångsrikt på ett par håll, men behöver utvecklas i hela landet. Kartläggande, kunskapshöjande och uppföljande insatser på området utgör också viktiga beståndsdelar i det fortsatta arbetet inom satsningen.

Under 2015 när satsningen inleddes avsatte regeringen 200 miljoner kronor och nu föreslås satsningen öka från 1 miljard kronor 2020 till 1,5 miljarder kronor 2021.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter