Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

15 miljoner kronor till Sveriges 3R-center

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2021 en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket med 15 miljoner kronor per år under åren 2021–2023. Förslaget bygger på överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

3R från engelskans replace, reduce och refine motsvaras på svenska av begreppen ersätta, begränsa och förfina djurförsök och är centralt i en ansvarfull användning av försökdjur.

Begreppet 3R är brett och omfattar många verksamheter och aktörer. Sveriges 3R-centrer fyller en viktig funktion som samlande arena för kunskap och samarbete om 3R-frågor både i Sverige och inom EU. Den finansiering med 15 miljoner kronor per år som inleddes 2017 fortsätter på oförändrad nivå.

Den verksamhet som byggts upp vid 3R-centret med att sprida kunskap om 3R-frågor, att stödja de djurförsöksetiska nämnderna och de lokala djurskyddsorganen är av stor vikt för djurskyddet av försöksdjuren liksom för att successivt kunna minska behovet av djurförsök. 3R-centret är även en viktig del i genomförandet av EU-direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.