Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck förenklar upptäckt av falska identiteter vid inresa eller vistelse i Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag på nya bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i bland annat utlänningslagen. Förslagen ger Polismyndigheten bättre möjligheter att upptäcka om en person som finns registrerad i Schengens informationssystem (SIS) använder en falsk identitet, till exempel när han eller hon försöker resa in i landet.

I propositionen föreslås bland annat en ny bestämmelse i utlänningslagen som innebär att utlänningar i vissa fall är skyldiga att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck till SIS vid gränskontroll eller inre utlänningskontroll då polisen kontrollerar att en person har laglig rätt att vistas i Sverige.

Prop. 2020/21:6 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket

– Polismyndigheten får nu bättre möjligheter att upptäcka om en person som har en SIS-registrering försöker resa in i eller vistas i Sverige under falsk identitet. Detta är viktigt inte minst för säkerheten i landet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Bakgrunden till propositionen är nya EU-regler som ställer krav på medlemsländerna om att fler personer som är registrerade i SIS ska kunna identifieras genom fotografier och fingeravtryck. Många individer kan ha samma eller liknande namn och födelsedatum medan fingeravtryck är unika.

Genom en ändring i lagen om Schengens informationssystem införs även en möjlighet för svenska myndigheter att söka i SIS med hjälp av fingeravtryck för att identifiera en person. Tidigare har fingeravtryck bara fått användas för att fastställa någons identitet i de situationer då en sökning med hjälp av andra uppgifter, t.ex. namn och födelseår, har resulterat i en träff i SIS-registret. Nu försvinner den användningsbegränsningen.

SIS är ett system som Schengenländerna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för polissamarbete, straffrättsligt samarbete och migrationskontroll. SIS används till exempel för att föra in uppgifter om efterlysta personer eller så kallade SIS-spärrar för utlänningar som ska nekas tillträde till Schengen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 december 2020.

 

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh