Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Anna Ekström deltar i informellt utbildningsministermöte i Tyskland

Publicerad

Den 16-17 september träffar utbildningsminister Anna Ekström sina EU-kollegor i Osnabrück, Tyskland, för att diskutera yrkesutbildning och en fortsättning på det europeiska samarbetet.

Sedan november 2002 bedrivs ett fördjupat europeiskt samarbete inom yrkesutbildningsområdet. Samarbetet har resulterat i flera rekommendationer som syftar till att främja förståelsen för våra yrkesutbildningssystem och underlätta rörligheten i Europa, bland annat införandet av gemensamma referensramar för kvalifikationer och kvalitetssäkring, ett europeiskt system för meritöverföring och om validering. Syftet med mötet i Osnabrück är att lägga grunden för ett fortsatt fördjupat samarbete om yrkesutbildning.

Anna Ekström kommer bland annat att delta i den session som markerar början på förberedelserna för att anta en gemensam deklaration för att ytterligare förbättra genomförandet av det europeiska samarbetet inom yrkesutbildning och hantera den digitala och miljömässiga omställningen. Osnabrückdeklarationen är planerad att antas i november 2020.

Under mötet kommer Anna Ekström även att delta i en session som handlar om att utbyta erfarenheter om vilka effekter covid-19-pandemin har haft på utbildningsväsendet och vilka lärdomar Europa tar mig sig inför framtiden.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg