Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg deltar i informellt möte med EU:s handelsministrar i Berlin

Publicerad

EU:s handelsministrar möts idag i Berlin för att diskutera den aktuella översynen av EU:s handelspolitik, situationen för den europeiska stålindustrin och valet av ny generaldirektör till Världshandelsorganisationen (WTO).

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker Berlin den 20–21 september för att delta i det informella rådsmötet för utrikeshandelsfrågor. Mötet är det första fysiska rådsmötet för handelsministrarna sedan coronapandemin bröt ut.

Arbetet med en handelspolitisk översyn initierades av EU-kommissionen i juni. Målet är att handelspolitiken ännu tydligare ska stödja en nystart för EU:s ekonomi och skapandet av jobb. Den ska också säkerställa samstämmighet med EU:s bredare prioriteringar inom exempelvis hållbarhet, klimatförändringar och den digitala ekonomin.

Därtill kommer situationen för den europeiska stålindustrin samt valet av ny generaldirektör till WTO att diskuteras.

Presskontakt

Vidar Jakobínuson Lindgren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar Jakobínuson Lindgren