Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Åsa Lindhagen och Amanda Lind besöker Fisksätra

Publicerad

Fredag 18 september besöker Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, Fisksätra i Nacka kommun. Ministrarna kommer ta del av Fisksätras arbete med kultur och samarbeten inom civilsamhället som ett sätt att minska och motverka segregation.

Besöket är det andra i en serie under hösten som Åsa Lindhagen gör tillsammans med olika ministerkollegor i områden med socioekonomiska utmaningar. Att skapa jämlika uppväxtvillkor och bryta segregationen är en prioriterad fråga för regeringen.

Regeringen har prioriterat fem områden i arbetet mot segregation och ett av dessa är demokrati och civilsamhälle. Det civila samhället är en central del av demokratin och spelar många roller. Inom civilsamhället får människor verktyg att påverka såväl samhället som sin egen vardag. Civilsamhället erbjuder också platser för människor att samlas runt specifika frågor eller intressen, vilket kan öka människors handlingsutrymme och framtidstro.

Övriga prioriterade områden i arbetet mot segregation är boende, utbildning, arbetsmarknad och brottslighet. Ett besök med fokus på arbetsmarknad genomfördes den 1 september tillsammans med arbetsmarknadsministern. Under de kommande månaderna planeras besök inom övriga områden tillsammans med ansvariga ministrar. Besöken syftar till att ta del av det arbete som görs för att skapa jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Program för statsråden

Media är välkomna att delta under besöken och tid för enskilda intervjuer med statsråden finns kl. 12.00. Anmälan krävs.

9.00 Träff med Nacka kommun och Stena Fastigheter

Nacka kommun kommer tillsammans med Stena Fastigheter att berätta om arbetet för att minska och motverka segregation i kommunen samt om arbetet med trygghetsvärdar.

Plats: Folkets Hus, Fisksätravägen 18

Deltagare: politiker och tjänstepersoner från Nacka kommun samt representanter från Stena Fastigheter

10.00 Besök i Folkets Hus Fisksätra

Folkets Hus berättar om sin verksamhet, med särskilt fokus på kulturprojektet ”Med början i Fisksätra” och projektet ”Folk Lab”.

Plats: Folkets Hus, Fisksätravägen 18

Deltagare: verksamhetschef och projektledare i Folkets hus samt representanter från de olika projekten

11:15 Besök i Guds Hus

Guds Hus är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Fisksätra, katolska stiftet i Sverige och Stiftelsen Fisksätramoskén som arbetar med integration och samhällsutveckling på lokal nivå. Tillsammans vill Guds Hus etablera en kyrka, moské och ett gemensamt mötestorg i en och samma byggnad. 

Plats: Fisksätra Torg 19

Deltagare: representanter från Svenska Kyrkan i Fisksätra, katolska stiftet i Sverige och Stiftelsen Fisksätramoskén

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.