Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Bättre mobiluppkoppling på tågen

Publicerad

För att klara klimatomställningen behöver fler resa klimatsmart. Det måste vara attraktivt att välja tåget. En avgörande faktor för detta är tillgång till en god mobil uppkoppling. Regeringen föreslår därför en satsning på 25 miljoner kronor per år under 2021-2022 för att förbättra mobil uppkoppling på fjärrtåg. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen har vid två tillfällen under 2020 bjudit in till rundabordssamtal om mobiltäckning på fjärrtåg. I samband med dessa samtal har tåg- och mobiloperatörer och dess branschorganisationer meddelat att de avser att ta fram en överenskommelse för att förbättra uppkopplingen på tåg.

Regeringen välkomnar att branschen aviserat att ta fram en överenskommelse för att förbättra uppkopplingen på tåg och föreslår en satsning på 25 miljoner kronor per år under 2021-2022 för att förbättra mobil uppkoppling på fjärrtåg. 

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 81 36
e-post till Fredrik Persson