Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Bättre vägunderhåll med fokus på landsbygden

Publicerad

För att öka möjligheterna att leva och verka i hela landet föreslår regeringen en utökad satsning på vägunderhåll. Förslaget innebär att 500 miljoner kronor avsätts årligen under perioden 2021-2023, där åtgärder i landsbygd prioriteras. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

God tillgänglighet, genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem, är en förutsättning för att människor och näringsliv ska kunna leva och verka i hela landet. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en utökad satsning på vägunderhåll.

På landsbygden är vägnätet ofta avgörande för tillgängligheten och därför prioriteras åtgärder i landsbygd. Förutom en bättre vägstandard möjliggör satsningen också fler jobb i hela landet.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-073 9753
e-post till Lovisa Alm