Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Betänkande om nya konsumentköpregler överlämnat

Publicerad

Utredningen om nya konsumentköpregler har i dag överlämnat betänkandet En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal (SOU 2020:51) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Det är viktigt att stärka konsumentskyddet och samtidigt skapa goda förutsättningar för svenska företag att växa och utveckla sina produkter. För att modernisera konsumentköpsreglerna i Sverige behöver lagstiftningen justeras, säger Morgan Johansson.

SOU 2020:51 En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal

Utredningen har haft i uppdrag att se över den svenska lagstiftningen så att den stämmer överens med två nya EU-direktiv på konsumenträttens område. Utredningen föreslår att en ny lag införs som ersätter konsumentköplagen – lagen om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal.

Den nya lagen ska gälla vid konsumenters köp av varor, oavsett om det sker i butik eller på nätet. Den gäller också vid köp av digitalt innehåll eller digital tjänst, som till exempel nedladdning eller streaming av musik och film.

Lagen innehåller bland annat regler om vilka krav som konsumenten kan ställa på det som säljs. Ett exempel är att säljaren av digitala tjänster eller innehåll under en viss tid ska informera konsumenten om uppdateringar och tillhandahålla dessa.

Den nya lagen innehåller också regler om bland annat påföljder vid dröjsmål och vid fel. Reglerna omfattar också under vilken tidsperiod som näringsidkaren svarar för fel. Vidare förlängs perioden med så kallad omvänd bevisbörda för säljaren från sex månader till ett år när det gäller fel på varor efter köpet. För konsumenten innebär det i praktiken att säljaren under den perioden behöver bevisa att felet på varan inte fanns redan från början.

Utredningen föreslår vidare vissa undantag från konsumentskyddsreglerna vid köp av levande djur där priset överstiger en tiondel av prisbasbeloppet.

Utredningen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh