Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

CCS och elcertifikat på agendan när Ygeman besöker Norge

Publicerad

Fredagen den 18 september besöker energiminister Anders Ygeman Norge för ett möte med Norges olje- och energiminister Tina Bru. Vid mötet kommer ett ändringsavtal för det gemensamma elcertifikatsystemet att undertecknas. Ändringsavtalet anger de villkor som behövs för att kunna införa en svensk stoppmekanism (för hur systemet ska avslutas i Sverige). Ministrarna kommer också att diskutera möjligheterna till samarbete kring minskade klimatutsläpp genom infångning och lagring av koldioxid (CCS).

Tid:
Plats: Olje- og energidepartementet i Akersgata 59, Oslo

Efter mötet håller ministrarna en gemensam pressträff.

Tid för pressträff: 12.30
Plats: Olje- og energidepartementet i Akersgata 59.

Ygeman kommer också att finnas tillgänglig för kommentarer på telefon under eftermiddagen.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.