Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Cybersäkerhetsutredningen överlämnade delbetänkande till regeringen

Publicerad

Regeringens särskilde utredare Nils Cederstierna överlämnade den 30 september Cybersäkerhetsutredningens delbetänkande till försvarsminister Peter Hultqvist. Delbetänkandet berör anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser med anledning av EU:s Cybersäkerhetsakt.

Försvarsminister Peter Hultqvist och utredaren Nils Cederstierna.
Regeringens särskilde utredare Nils Cederstierna överlämnar delbetänkandet "EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering" till försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Marcus Björkman/Regeringskansliet

Utredningen föreslår att de kompletterande nationella bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt som krävs ska samlas i en ny lag och en ny förordning.

EU:s cybersäkerhetsakt ställer krav på att en eller flera nationella myndigheter för cybersäkerhetscertifiering utses av medlemsstaterna. Utredningen föreslår att Försvarets materielverk ska vara nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering i Sverige samt övervaka och kontrollera att bestämmelserna i det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering efterlevs.

Förslagen i utredningen föreslås börja gälla när EU:s Cybersäkerhetsakt börjar tillämpas i sin helhet 28 juni 2021.

Utredningen kommer i sitt slutbetänkande 1 mars 2021 analysera och överväga om det bör införas särskilda krav på certifiering och godkännande av vissa produkter, tjänster och processer som ska användas i verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet.