Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården utsedd

Publicerad

För första gången har en nationell delegation tillsatts som ska verka för en ökad tillgänglighet med fokus på kortare väntetider. Delegationen utgår från januariavtalets punkt om en generalplan för kortare köer. Delegationens uppdrag är en central del i regeringens arbete för att ge bättre förutsättningar för en bra vård som ges i tid, i hela landet.

– Svensk hälso- och sjukvård håller hög medicinsk kvalitet, men väntetiderna behöver kortas. Jag är glad över att nu kunna presentera vilka ledamöter som kommer ingå i den delegation för ökad tillgänglighet som vi presenterade i augusti. Den kompetens och erfarenhet som ledamöterna besitter innebär sammantaget att delegationen är väl rustad för att ta itu med detta viktiga uppdrag, säger socialminister Lena Hallengren.

Gunilla Gunnarsson, läkare och specialist i tumörsjukdomar och tidigare nationell cancersamordnare vid SKR, utsågs i augusti till ordförande för delegationen. De ledamöter som nu presenteras kommer att ha en viktig rådgivande och stödjande roll i arbetet och gentemot ordföranden.

Att korta väntetiderna är en av de viktigaste frågorna för regeringen. Delegationens uppdrag är att stötta regionerna i arbetet med att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Just nu pågår en omställning av den svenska hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, som kommer ha en viktig roll i en mer tillgänglig hälso- och sjukvård. I delegationens uppdrag ingår även att stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en nära och tillgänglig vård.

Delegationen kommer också ha en viktig roll i att stödja regionerna i det efterarbete som följer på utbrottet av covid-19.

Delegationens uppdrag ska delredovisas senast den 30 juni 2021 och slutredovisas senast den 15 maj 2022.

Ledamöter:

  • Anders Anell, professor
  • Ann- Kristin Sandberg, förbundsordförande
  • Clara Hellner, adjungerad professor i barn-och ungdomspsykiatri
  • Johan Styrud, överläkare och föreningsordförande
  • Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare
  • Mats Alvesson, professor
  • Mats Bojestig, hälso-och sjukvårdsdirektör
  • Nina Fållbäck-Svensson, förbundsdirektör
  • Sofia Wallström, generaldirektör
  • Åke Åkesson, verksamhetschef

Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot