Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Elnätsutbyggnaden ska öka med snabbare handläggning

Publicerad

Regeringen föreslår i 2021 års budgetproposition att tillföra Energimarknadsinspektionen ytterligare medel för att de snabbare ska kunna hantera ansökningar om nya elledningar. Energimarknadsinspektionen ska också lägga de utökade resurserna på att snabbare avsluta pågående ärenden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sveriges elnät står inför omfattande investeringar. Dels behöver gamla ledningar bytas ut, dels behöver nya ledningar och stationer byggas. För att inte tappa fart är det högst angeläget att Energimarknadsinspektionen har de resurser som krävs för att kunna hantera kommande ansökningar inom önskad tid.

Genom att tillföra medel till Energimarknadsinspektionen kan utbyggnaden av Sveriges elnät ske i en snabbare takt vilket är positivt för den gröna omställningen och sysselsättningen i Sverige.

Det är därför angeläget att göra en ordentlig satsning för att bli av med gamla ärenden. Genom att tillföra 15 miljoner kronor under 2021 och 5 miljoner kronor 2020 i höständringsbudgeten bedöms en stor del av ärendebalansen kunna avslutas. För att även öka kapaciteten på sikt höjs anslaget permanent med 4 miljoner kronor per år för åren därefter. På så sätt tillförs ännu mer resurser för att möta samhällets behov av en snabb och effektiv koncessionsprövning.   

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.