Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ett institut för mänskliga rättigheter föreslås inrättas

Publicerad

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen inrättandet av ett institut för mänskliga rättigheter. Denna reform ska föregås av en bred parlamentarisk förankring kring utformningen av lagstiftningen och regelverket för det nya institutet. I tider när de mänskliga rättigheter allt oftare ifrågasätts är det viktigare än någonsin att det finns strukturer som främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige har åtagit sig både internationellt och nationellt att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter. För att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter behövs en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Institutet för mänskliga rättigheter kommer att vara en viktig del i den strukturen.

Regeringens förslag innebär att Sverige får ett institut med uppgift att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna. Institutet ska utifrån författningsreglerade uppgifter undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och genomförs i Sverige. En bred parlamentarisk förankring kring utformningen av lagstiftningen och regelverket för det nya institutet ska föregå reformen.

Förslaget innebär att 25 miljoner avsätts 2021 för inrättandet av ett institut för mänskliga rättigheter. Därefter beräknar regeringen att 50 miljoner kronor årligen avsätts till institutet.

Institutet föreslås inrättas under 2021.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?