Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark besöker utbildningscentrum i Nyköping

Publicerad

På onsdag den 30 september besöker arbetsmarknadsminister Eva Nordmark Nyköping. Under besöket kommer arbetsmarknadsministern att besöka ett utbildningscentrum för att ta del av erfarenheter vid kompetensutveckling under korttidspermittering.

Mot bakgrund av coronavirusets effekter för den svenska arbetsmarknaden beslutade regeringen i april 2020 om en ändring av det nationella socialfondsprogrammet. Ändringen innebar att cirka 298 miljoner kronor i EU-medel omfördelas till insatser för bland annat kompetensutveckling av varslade och korttidspermitterade personer.

Regeringen föreslog även i budgetpropositionen för 2021 att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kostnader för kompetensinsatser som genomförs under tid som frigörs vid korttidsarbetet. Regeringen föreslog i budgetpropositionen att 80 miljoner kronor ska avsättas för detta under 2021.

Ett avtal om kompetensutveckling under permittering har tecknats mellan fackförbundet Elektrikerna och bransch- och arbetsgivarorganisation Installatörsföretagen. Avtalet ger arbetstagare möjlighet till kompetensutveckling under sin korttidspermittering.

Under onsdagen besöker Arbetsmarknadsministern utbildningscentret INSU i Nyköping för att prata om samverkan i praktiken vid kompetensutveckling. Vid besöket deltar representanter från både facket och arbetgivarorganisationen.

Media är välkomna att delta. Kontakta pressekreterare Jennie Zetterström.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström