Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Fordonsstrategisk forskning och innovation förstärks med stöd till arbetsmaskiner

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Programmet för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) förstärks med 50 miljoner kronor 2021. Stödet ska gå till forskning och utveckling för arbetsmaskiner i syfte att minska växthusgasutsläppen från arbetsmaskiner och stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. För 2022 beräknas 50 miljoner kronor behöva tillföras för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

FFI-programmet är en avtalsreglerad samverkan mellan fordonsindustrin och staten genom myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket. Forsknings- och innovationsprogrammet tar sig an aktuella samhällsutmaningar genom att driva utvecklingen mot ett fossilfritt, säkert vägtransportsystem och en konkurrenskraftig fordonsindustri. Samverkan mellan myndigheter och fordonsindustrin fortsätter utvecklas och tillförs medel för att utvidga programmet till att även inkludera arbetsmaskiner.

Presskontakt

Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00